Home

Beste bezoeker,

Tot onze grote spijt moeten we u meedelen dat EnVie Atelier einde 2022 gestopt is met haar activiteiten.

We wensen al onze klanten, leveranciers en andere stakeholders te bedanken voor de vruchtbare en aangename samenwerking tijdens de voorbije 4 jaren.

Tevens willen wij alle sympathisanten en “believers” van een duurzaam en inclusief project zoals dat van enVie een zeer warm hart toedragen.

We zetten binnenkort ons enthousiasme en onze vaste overtuiging in duurzaam ondernemen (met een optimale mix tussen Planeet, People en Profit), specifiek op het vlak van bereiden van gezonde kwaliteitsvoeding, om in een nieuw project.

We zijn er immers van doordrongen zijn dat dit de weg is die we met zijn allen zullen en moeten inslaan naar de toekomst toe, in het belang van onze volgende generaties en onze planeet…

We Do Not Inherit the Earth from Our Ancestors; We Borrow It from Our Children


Indien u vragen hebt, kan u steeds terecht bij Eric Demaeght op het email-adres: Eric@thesurvivors.be